Tag Archives: Menghantam musuh dari jarak jauh

Do’a Syaidina Ali ra

Allahumma sakh khirli a‘dai kama sakh khar tarriha li-Sulaymanabni Dawuda ‘alayhimas salam, wa layyin humli kama layyantal hadida li-Dawuda ‘alayhis salam, wa dzal lil  humli kama dza lal ta Fir`awna li-Musa ‘alayhis salam, waq har humli kama qaharta Aba Jahlin li-Muhammadin shallallahu ‘alayhi wa alihi bihaqqi kaf-ha-ya-‘ain-shad ha-mim-‘ain-sin-qaf shummun bukmun ‘umyun fahum la yarji‘un, shummun bukmun ‘umyun fahum la yubshirun, shummun  bukmun ‘umyun fahum la ya‘qilun, Fasayakfi kahumullahu wa Huwas Sami‘ul ‘Alim wa shallallahu ‘ala khayri khalqihi Muhammadin wa alihi ajma‘in. Bismillahirrahmanirrahim bihurmati Kaf-ha-ya-`ain-shad ha-mim-`ain-sin-qaf wa la hawla wala quwwata illa billahil ‘Aliyyil ‘Azhim.

ARTINYA
Ya Allah, tundukkan padaku musuh-musuhku sebagaimana Kau tundukkan angin pada Sulaiman bin Dawud (a.s), lunakkan mereka padaku sebagaimana Kau lunakkan besi pada Dawud (a.s), hinakan mereka di hadapanku sebagaimana Kau hinakan Fir’aun di hadapan Musa (a.s), dan kalahkan mereka padaku sebagaimana Kau kalahkan Abu Jahal pada Muhammad saw dengan hak kaf-ha-ya-‘ain-shad ha-mim-‘ain-sin-qaf  mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak akan kembali; mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak akan melihat; mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak mampu berpikir; maka Allah melindungi kamu dari mereka, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Semoga Allah senantiasa mencurahkan shalawat kepada makhluk yang terbaik Muhammad dan seluruh keluarganya. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan kemuliaan kaf-ha-ya-‘ain-shad ha-mim-‘ain-sin-qaf, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

Advertisements

Qosam Penarik Harta Karun

Qasam ini berfungsi untuk mengangkat barang – barang peninggalan zaman dahulu ( harta karun ) pada suatu lokasi yang diduga terdapat barang tersebut. Jika dilakukan dengan benar, Insya’ Allah tidak akan mengalami kesulitan.

  1. Sediakan kayu gharu dan bakar disekitar lokasi tempat barang berada.
  2. Bacakan Qasam dengan hitungan tidak terbatas, sampai benda yang anda cari kelihatan / penunggu muncul dihadapan anda.
  3. Harta tersebut jika sudah ada satu nishab wajib dizakati.

Dibawah ini Qasam yang dibaca :

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM. Aqsamtu’ alaikum billaahi wa’ azamtu billaahi ………. ( dan seterusnya ) ………..

Anda yang menginginkan Ijazah Qasam Penarik Harta Karun secara lengkap dengan Arabnya dan tata lelakunya, Silahkan kirimkan maharnya 2Jt via Western Union. Pengijazahan bukan pengisian ilmu. Berhasil dan tidaknya tergantung tergantung keyakinan anda dan ijin dari Tuhan Yang Maha Kuasa