Category Archives: Solawat

Shalawat Penyembuh

Allahuma shalli alaa sayyidinaa Muhammadin thibbil quluubi wa dawaa-iha wa ‘aafiyatil abdaani wa syifaa-ihaa wa nuuril ab-shaari wa dliyaa-ihaa wa quutil aj-saadi wal ar-waahi wa ghidaa-ihaa wa’alaa aalihii wa shohbihii wa saliim.

Sholawat thibbil quluub : insyaAllah akan diselamatkan dari berbagai macam penyakit, baik penyakit lahiriah maupun batiniah jika diamalkan secara istoqomah, Amin

Nb: untuk tulisan arabnya silahkan mencari reverensi di Internet untuk ketepatan membacanya.

Qosam Penarik Harta Karun

Qasam ini berfungsi untuk mengangkat barang – barang peninggalan zaman dahulu ( harta karun ) pada suatu lokasi yang diduga terdapat barang tersebut. Jika dilakukan dengan benar, Insya’ Allah tidak akan mengalami kesulitan.

  1. Sediakan kayu gharu dan bakar disekitar lokasi tempat barang berada.
  2. Bacakan Qasam dengan hitungan tidak terbatas, sampai benda yang anda cari kelihatan / penunggu muncul dihadapan anda.
  3. Harta tersebut jika sudah ada satu nishab wajib dizakati.

Dibawah ini Qasam yang dibaca :

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM. Aqsamtu’ alaikum billaahi wa’ azamtu billaahi ………. ( dan seterusnya ) ………..

Anda yang menginginkan Ijazah Qasam Penarik Harta Karun secara lengkap dengan Arabnya dan tata lelakunya, Silahkan kirimkan maharnya 2Jt via Western Union. Pengijazahan bukan pengisian ilmu. Berhasil dan tidaknya tergantung tergantung keyakinan anda dan ijin dari Tuhan Yang Maha Kuasa


Solawat Yang Diajarkan Oleh Jibril

Telah berkata Al-Imam Asy-Sya’rani  di dalam Kasyf Al-Ghummah, bahawa telah bersabda Baginda   “Jika engkau sekalian bersolawat ke atasku, engkau sekalian bacalah……”, dan Baginda telah menyebutkan solawat ini. Dan beliau (Al-Imam Sya’rani ) telah berkata lagi sesudah itu bahawa telah bersabda Baginda , “Begitulah yang telah disampaikan pada tanganku oleh Jibril, dan dia (Jibril) telah berkata, “Begitulah yang telah disampaikan pada tanganku oleh Mikail, dan dia (Mikail) telah berkata, “Begitulah yang telah disampaikan pada tanganku oleh Tuhan Yang Memiliki Ketinggian, Yang Maha Agung dengannya (solawat di atas), aku akan menjadi saksi baginya pada Hari Kiamat dengan penyaksian, dan aku akan memberi syafa’at kepadanya.

Dan di dalam Asy-Syifa’, telah disebutkan sanadnya yang disampai kepada ‘Ali (Zainal ‘Abidin) ibn Husain daripada bapanya Al-Husain daripada bapanya ‘Ali ibn Abi Tolib

 

Wahai Allah! Limpahkanlah solawat ke atas Muhammad, hambaMu dan pesuruhMu, nabi yang buta huruf, dan ke atas keluarga Muhammad, isteri-isterinya ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman, dan keturunannya, dan anggota-anggota rumahnya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan solawat ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim, pada sekalian alam. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Terpuji, Maha Mulia. Ya Allah! Limpahkanlah rahmat ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah mencucuri rahmat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah! Cucurilah belas kasih sayang ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah mencucuri belas kasih sayang ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Wahai Allah! Limpahkanlah kesejahteraan ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhamad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan kesejahteraan ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia