ASMAUL HUSNA – FADHILAT SERTA KHASIATNYA

Allah s.w.t. telah berfirman yang bermaksud :
“ALLAH mempunyai Asmaa-Ul-Husna (nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat ALLAH S.W.T.), maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaa-ul-husna itu.” – (Surah Al-A’raf:180)
” Katakanlah: “Serulah ALLAH atau serulah AR-RAHMAN. Dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al asmaul husna (nama-nama yang terbaik)
” Dialah ALLAH, tiada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai al-asmaul-husna (nama-nama yang baik)”- (Surah Thaha:8)
Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda:
” Sesungguhnya Allah s.w.t mempunyai 99 nama, iaitu seratus kurang satu, barangsiapa menghitungnya (menghafal seluruhnya) masuklah ia kedalam syurga” – Riwayat Bukhari
Adapun ASMA-UL-HUSNA adalah merupakan namanama Allah s.w.t. yang terkandung didalam Al-Quran dimana pada tiap-tiap nama tersebut mengandungi khasiatnya masing-masing seperti kita akan ketahui dibawah ini:
ALLAHU Artinya Yang mengeluarkan sekelian makhluk dari tiada menjadi ada.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang menbacanya 5000 kali tiap-tiap hari, Insyaallah akan dimurahkan rezekinya, dan jika dibaca 66 kali sampai 66 hari setelah sembahyang fardhu, maka akan menjadi sebutan orang besar dan mendapat kebaikan yang banyak.
AR RAHMAANU Artinya Kasihsayang kepada
hambaNya didunia.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang mebacanya tiaptiap
selesai sembahyang fardu sebanyak 100 kali,
Insyaallah ia akan terjaga dari sifat lupa dan lalai.
AR RAHIIMU Artinya Yang Kasihsayang kepada
orang-orang mukmin pada hari Akhir
KHASIATNYA: Barangsiapa yang membacanya
tiap-tiap hari sebanyak 100 kali, Insyaallah hatinya
akan selalu mempunyai sifat kasih sayang akan
sesama makhluk Allah s.w.t.
AL MALIKU Artinya Yang Mempunyai Kerajaan
KHASIATNYA: Barangsiapa yang membacanya
tiap-tiap hari sebanyak 121 kali kemudian daripada
fajar atau tergelincirnya, Insyaallah akan dikayakan
dengan sebab atau dengan pintu yang dibukakan
Allah s.w.t. baginya.
AL QUDDUUSU Artinya Yang Maha Suci
KHASIATNYA: Barangsiapa yang berzikir dengan
khalimat ini pada tiap-tiap hari ketika tergelincir
matahari sebanyak 100 kali, Insyaallah akan menjadi
bersih hatinya, dan barangsiapa yang berzikir 1000
kali, Insyaallah akan diselamatkan daripada bala.
AS SALAAMU Artinya Sejahtera daripada
kekurangan
KHASIATNYA: Apabila dibacakan kepada orang
yang sakit kepala sebanyak 121 kali atau 136 kali
dengan suara yang sekiranya dapat didengar oleh
orang yang sakit dan dengan mengangkat kedua
belah tangan, Insyaallah akan disembuhkan dengan
khalimatNya selama tidak datang ajalnya atau
dikurangkan daripada sakitmya.
AL MU’MINU Artinya Yang Mengimamkan
hambaNya
KHASIATNYA: Apabila dibacakan akan khalimat
ini sebanyak 136 kali oleh orang yang merasa
ketakutan akan sesuatu, maka ia akan merasa aman
dari apa yang ditakutkannya, dan apabila dibaca oleh
orang yang beriman, maka ia akan bertambah
imannya.
AL MUHAIMINU Artinya Yang Sangat Menyintai dan
Memelihara.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang membacanya
100 kali setelah sembahyang sunat dua rakaat
(terutama diwaktu tengah malam), Insyaallah akan
dibersihkan zahir dan batinnya dan tetap bercahaya
hatinya, dan barang siapa yang membacanya
sebanyak 145 kali setelah sembahyang Isyak,
Insyaallah akan kuat khafazhnya.
AL’AZIIZ Artinya Yang Menyalahkan.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang berzikir
sebanyak 40 kali tiap-tiap hari selama 40 hari dan
yang lebih baik dibaca setelah sembahyang Subuh,
Insyaallah akan dikayakan dan dimuliakan oleh Allah
s.w.t. dan tidak dihajatkan dia kepada seseorang dari
makhlukNya.
AL- JABBAARU Artinya Yang Sangat Gagah.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang berzikir tiaptiap
hari sebanyak 206 kali atau 226 kali pada pagi
dan petang, Insyaallah tidak akan boleh orang yang
zalim dan Allah s.w.t. akan membalas bagi orang
zalim itu siksa baginya.
AL MUTAKABBIRU Artinya Yang Maha Besar.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang berzikir tiaptiap
hari sebanyak 662 kali, Insyaallah orang yang
takabur itu akan tunduk kepadanya.
AL KHAALIQU Artinya Yang Menciptakan
MakhlukNya.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang berzikir waktu
tengah malam sebanyak 731 kali, Insyaallah akan
diterangkan hatinya dan dirinya, dan barangsiapa
yang kehilangan hartanya atau lama ditunggalkan
orang yang dikasihinya, maka bacalah sebanyak 5000
kali, Insyaallah ia akan datang dengan perintah Allah
s.w.t..
AL BAARI-U Artinya Yang Menerbitkan
Makhluk.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang berzikir pada
siang hari sebanyak 100 kali, Insyaallah ia akan
selemat dari kebinasaan dan tidak akan merasa takut
ia didalam kubur, dan barangsiapa yang apabila
dibacanya pada malam hari selama 7 malam berturutturut
dan pada tiap-tiap malam dibaca 100 kali,
Insyaallah akan disembuhkan segala penyakit dalam
tangannya.
AL MUSHAWWIRU Artinya Yang Merupakan Makhluk.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang berzikir
sebanyak 336 kali atau lebih, maka Insyaallah akan
menjadi baik segala perbuatannya atau apa yang
dikerjakannya.
AL GHAFFAARU Artinya Sangat Mengampuni.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang berzikir 100
kali sambil mengiringi sembahyang Jumaat,
Insyaallah zahir baginya akan mendapat keampunan.
AL QAHHAARU Artinya Yang Sangat Keras.
KHASIATNYA: Apabila dibaca tiap-tiap hari dan
malam sebanyak 306 kali atau lebih, Insyaallah keluar
dari hatinya cinta dunia dan kebesaran barang lain
daripada Allah s.w.t. dan zahir baginya pertolongan
Allah s.w.t. atas musuhnya, dan barangsiapa yang
adanya hajat lalu berzikir 100 kali kemudian
mengangkat kedua tangannya dan membuka akan
kepalanya, Insyaallah ditunaikan hajatnya.
AL WAHHAABU Artinya Yang Sangat Memberi.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang kekal
mewiridkannya tiap-tiap hari atau tiap-tiap selesai
sembahyang fardhu yang lima waktu sebanyak 300
kali atau lebih, Insyaallah akan dikabul dan hebat
baginya kekayaan dan kebesarannya, dan
barangsiapa mengekalkan membacanya pada akhir
sujud sembahyang dhuha sebanyak 40 kali,
Insyaallah dimudahkan baginya kekayaan yang
mudah dan hebat.
AR RAZZAQU Artinya Yang Sangat Memberi
Rezeki.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang mengekalkan
membaca tiap-tiap hari 308 kali, Insyaallah
ditunaikan hajatnya kepada raja dan pemerintah dan
jika mengkehendaki akan dimarahinya itu, maka
berhentilah berbetulan orang yang dituntut, dan
apabila berzikir 17 kali, Insyaallah ditunaikan
hajatnya dan barangsiapa yang berzikir sebanyak 20
hari berturut-turut dan tiap-tiap hari 20 kali pada pagi
sebelum makan dan minum, Insyaallah akan
diberikan padanya faham yang dalam dan sempurna.
AL FATTAHU Artinya Yang Membuka Khazanah
Rahmat.
KHASIATNYA: Apabila dibaca tiap-tiap selesai
sembahyang Subuh sebanyak 71 kali dengan
tangannya dihantarkan keatas dada, Insyaallah
hatinya akan bersih dan bercahaya, dimudahkan
segala pekerjaan dan keluar cinta dunia dari hatinya.
AL’ALIIMU Artinya Mengetahui.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang berzikir tiaptiap
setelah selesai sembahyang lima waktu sebanyak
100 kali, Insyaallah akan mendapatkan ilmu ma’rifat
dan kasyaf serta iman yang sempurna.
AL QAABIDHU Artinya Yang Menggenggam,
Menyempitkan Rezeki dan Menguranginya bagi
seseorang yang disempitkan.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setiap hari
sebanyak 100 kali, Insyaallah akan terhindar dari
pengancamnya.
AL BAASITHU Artinya Maha Melapangkan.
KHASIATNYA: Apabila dibaca selesai
sembahyang dhuha 10 kali, Insyaallah akan diluaskan
rezeki dan ilmunya.
AL KHAAFIDHU Artinya Yang Menurunkan.
KHASIATNYA: Apabila diamalkan setiap hari
dalam keadaan khusyuk dan bersih (berwuduk)
sebanyak 500 kali pasti dijatuhkan martabat musuh
atau lawan penentangnya serta dikabulkan hajatnya.
AR RAAFI’U Artinya Maha Mengangkat.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setiap hari
terutama pada malam hari sebanyak 70 kali, pasti
hartanya akan dijaga dari pencuri, perompak,
penipuan dan sebagainya.
AL MU’IZZU Artinya Maha Menang dan
memberi kepada yang dikehendakiNya.
KHASIATNYA: Untuk menumbuhkan kewibawaan
orang banyak apabila dibaca setiap hari sebanyak 140
kali.
AL MUDZILLU Artinya Yang Merendahkan atau
Menghinakan.
KHASIATNYA: Apabila dibaca sebanyak 75 kali
kemudian sembahyang dan didalam sujud sebutkan
namanya yang ditakuti itu, Insyaallah akan aman
mereka daripadanya dan apabila dibaca 1000 kali
pada tiap-tiap hari selama 7 hari, Insyaallah akan
ditolakkan musuh daripadanya.
AS SAMII’U Artinya Maha Mendengar.
KHASIATNYA: Apabila dibaca 500 kali , setelah
selesai sembahyang dhuha pada hari Khamis, maka
doanya akan ditunaikan oleh Allah s.w.t. dan akan
disembuhkan pendengarannya daripada penyakit tuli
atau pendengarannya akan menjadi baik.
AL BASHIIRU Artinya Maha Melihat.
KHASIATNYA: Apabila dibaca sebelum
sembahyang Jumaat dimulai sebanyak 100 kali pasti
fikirannya akan bertambah cerdas dan hatinya akan
terbuka.
AL HAKAMU Artinya Yang Menetapkan Hukumhukum
MakhlukNya.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setiap malam sunyi
serta suci dari hadas dan najis sebanyak 68 kali,
Insyaallah akan dijadikan hatinya tempat rahsia dan
hikmah ilmu agama.
AL’ADLU Artinya Yang Maha Adil.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setelah selesai
sembahyang lima waktu 104 kali pasti ia akan
menjadi pemutus hukum yang adil dan akan merasa
tertarik hati orang lain kepadanya.
AL LATHIIFU Artinya Yang Maha Halus.
KHASIATNYA: Apabila dibaca sebanyak 129 kali
atau 130 kali, Insyaallah usahanya atau
perniagaannya akan maju dan akan merasa kejayaan
dalam pekerjaannya.
AL KHABIIRU Artinya Yang Maha Mengetahui
atau Waspada.
KHASIATNYA: Apabila dibaca selama 7 hari dan
tiap-tiap hari sebanyak 812 kali, Insyaallah akan
datang kepadanya rahmat dengan segala khabar yang
dikehendaki.
AL HALIIMU Artinya Maha Penyayang dan
Penyabar.
KHASIATNYA: Apabila dibaca sesudah
sembahyang 5 waktu sebanyak 88 kali pasti ia akan
dipelihara dari pangkatnya, jabatan atau
kedudukannya.
AL’AZHIIMU Artinya Maha Agung.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setiap hari
sebanyak 12 kali maka Insyaallah penyakit akan
segera sembuh dan akan terhindar dari kejahatan.
AL GHAFUURU Artinya Maha Pengampun.
KHASIATNYA: Barangsiapa menuliskan atas
orang yang sakit demam bacalah sebanyak 3 kali,
Insyaallah akan segera sembuhlah ia.
ASY SYAKUURU Artinya Yang Sangat Syukur.
KHASIATNYA: Apabila menuliskan sebanyak 40
kali oleh orang yang sesak nafas atau penat badan
atau dhaif mata dan dihapuskannya dengan iri dan
sapukan iri itu kepada badannya atau matanya dan
diminumkan, Insyaallah akan mendapat berkat.
AL’ALIYYU Artinya Yang Maha Tinggi
Martabatnya.
KHASIATNYA: Apabila ditulis pada kertas dan
direndamkan pada segelas air (tulisannya sebanyak
110 kali) kemudian airnya diminumkan kepada anak
kecil, Insyaallah dia akan menjadi anak yang cerdas
dan pandai.
AL KABIIRU Artinya Yang Maha Besar.
KHASIATNYA: Apabila dibaca dalam masa 7 hari
sesudah melakukan sembahyang hajat sebanyak 1000
kali setiap malam, Insyaallah akan dikembalikan lagi
jabatannya, pekerjaannya selama bukan dipecat
kerana kecurangan atau kerana makan hasil rasuah
dan lain-lain.
AL HAFIIZHU Artinya Yang Maha Memelihara.
KHASIATNYA: Untuk menjaga keselamatan diri
dari binatang buas atau dari hantu malam, dibaca
sebanyak 99 kali pasti akan diselamatkan dan
terhindar daripada segala gangguan tersebut diatas.
AL MUQI ITU Artinya Yang menjadikan
makanan.
KHASIATNYA: Untuk melepaskan rasa haus dan
lapar dibaca selama terkena penderitaan itu (bacalah
sebanyak-banyaknya) Insyaallah akan sembuh.
AL HASIIBU Artinya Yang Menghisab atau
Menghitung.
KHASIATNYA: Untuk menguatkan jabatan atau
pekerjaan yang dipegangnya apabila dibaca setiap
selesai sembahyang Subuh atau sebelum terbit
matahari dan petang (sesudah sembahyang Maghrib),
Insyaallah akan dijaga kedudukannya/jabatannya
atau pekerjaannya. Bacalah sebanyak 777 kali.
AL JALIILU Artinya Yang Maha Agung dan
Mulia.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setiap pagi (jam
2.30 pagi) sebanyak 73 kali pasti usahanya,
pekerjaannya atau kedudukannya akan meningkat
dengan sangat menghairankan.
AL KARIIMU Artinya Mulia atau Yang Maha
Pemurah.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang mewiridkan
pada tiap-tiap kali hendak tidur sebanyak 270 kali
atau lebih, maka Insyaallah akan mendapat
kemurahan dan kemuliaan dunia akirat.
AR RAQIIBU Artinya Yang Maha
Mengamati/Mengintai
KHASIATNYA: Apabila dibaca sebanyak 50 kali
pada setiap hari, Insyaallah segala harta dan
barangnya akan aman dari kecurian dan lain-lain.
AL MAJIIBU Artinya Yang Memperkenankan.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setelah selesai
sembahyang Subuh setiap hari sebanyak 55 kali,
Insyaallah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah
s.w.t.
AL WAASI’U Artinya Maha Luas KepunyaanNya.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setiap pagi (waktu
pagi, petang atau malam) sebanyak 128 kali pasti
dilepaskan kesulitannya dan dipelihara dari orang
yang hasad.
AL HAKIIMU Artinya Yang Maha Bijaksana
KHASIATNYA: Apabila dibaca setiap pagi (waktu
pagi, petang atau malam) sebanyak 300kali,
insyaallah akan menjadi cerdas akal fikirannya
sehingga dengan mudah akan menerima ilmu-ilmu
apapun.
AL WADUUDU Artinya Maha Mencintai orangorang
yang beriman
KHASIATNYA: Apabila dibaca setiap malam
sebanyak 11,000 kali pasti akan dikabulkan segala
hajatnya dan akan dicintai orang dan
mententeramkan keluarga dalam rumahtangga.
AL MAJIIDU Artinya Yang Maha Mulia dan
Maha Luhur.
KHASIATNYA: Apabila dibaca sebanyak 99 kali,
Insyaallah semuanya akan terasa aman dan tenteram
semua anggota keluarganya.
AL BAA’ITSU Artinya Maha membangkitkan
makhlukNya dihari kemudian.
KHASIATNYA: Apabila dibaca sebanyak 100 kali
dengan tangan diletakkan didada, pasti Allah s.w.t..
akan memberinya lapang ilmu dan hikmah.
ASY SYAHIIDU Artinya Maha Menyaksikan.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setiap malam
sebanyak 319 kali pasti akan menyedarkan orang
atau keluarga selalu menentangnya atau
membangkang.
AL HAQQU Artinya Maha Besar.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setiap hari, maka
Insyaallah keimanannya akan semakin bertambah.
AL WAKIILU Artinya Maha Melaksanakan
Urusan MakhlukNya.
KHASIATNYA: Dapat menjaga ketakutan
daripada marabahaya seperti bencana banjir, angin
ribut, gempa bumi dan lain-lain. Maka banyakbanyaklah
membaca khalimah ini dan juga apabila
dibaca pada tiap-tiap hari atau malam sebanyak 66
kali atau lebih, Insyaallah akan dibukakan baginya
pintu kebaikan dan rezekinya.
AL QAWIYYU Artinya Yang Maha Kuat.
KHASIATNYA: Apabila dizalimi orang, maka
bacalah sebanyak 1000 kali, Insyaallah akan
dilepaskan ia daripadanya.
AL MATIINU Artinya Maha Sempurna
KekuatanNya.
KHASIATNYA: Untuk mengembalikan kekuatan
terutama diwaktu dalam pertempuran, dibaca
sebanyak-banyaknya (keduanya AL QAWIYYU dan AL
QAWIYYU), Insyaallah kekuatan akan pulih seperti
semula.
AL HAMIIDU Artinya Yang Terpuji.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setelah selesai
sembahyanh Maghrib dan Subuh sebanyak 62 kali,
Insyaallah segala perkataan dan perbuatannya akan
selalu terpuji.
AL MUHSHII Artinya Yang Memperhitungkan
setiap amal makhlukNya, dan Membalasnya.
KHASIATNYA: Apabila dibacakan 20 kali kepada
roti atau makanan lainnya kemudian kepada orang
yang dikehendakinya,Insyaallah ia akan tunduk.
AL MUBDI-U Artinya Yang Menzahirkan
MakhlukNya.
KHASIATNYA: Untuk menjayakan segala yang
dirancangkan, dibaca setiap hari sebanyak 470 kali,
Insyaallah apa yang direncanakan itu akan terwujud
atau berhasil dengan baik.
AL MU’IIDU Artinya Yang Mengembalikan.
KHASIATNYA: Untuk mengembalikan atau
mencari sesuatu yang hilang, dibaca setiap sebelum
sembahyang fardhu lima waktu sebanyak 124 kali,
Insyaallah dengan kehendak dan izin Allah s.w.t. akan
kembali lagi.
AL MUHYI Artinya Yang Menghidupkan.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setiap hari
sebanyak 58 kali, pasti akan memperolehi kemuliaan
dan mengingkat darjatnya berkat nama yang dibaca.
AL MUMIITU Artinya Yang Mematikan.
KHASIATNYA: Apabila dibaca sebanyak 490 kali
atau lebih, maka Insyaallah akan dapat menundukkan
nafsu dan akan berbuat taat.
AL HAYYU Artinya Yang Hidup.
KHASIATNYA: Apabila dibaca sebanyak 300,000
kali, Insyaallah akan terhindar dari penyakit.
AL QAYYUUM Artinya Yang Berdiri Sendiri.
KHASIATNYA: Apabila dibaca keduanya (Ya
Hayyu Ya Qayyuum) setiap hari diwaktu malam yang
sunyi sebanyak 1000 kali, Insyaallah akan dikabulkan
hajatnya dan akan menjadi hartawan dan dermawan
serta disenangi kawan dan disegani lawan juga besar
kewibawaannya.
AL WAAJIDU Artinya Zat yang menemukan apa
yang Dia kehendaki.
KHASIATNYA: Untuk menumbuhkan kepercayaan
pada diri sendiri.
AL MAAJIDU Artinya Maha Agung dan Mulia.
KHASIATNYA: Apabila dibaca sebanyak 400 kali
tiap-tiap pagi dan petang maka akan terang hatinya.
AL WAAHIDU Artinya Mendapat apa yang
dikehendakiNya.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setiap ba’da
sembahyang lima waktu sebanyak 190 kali dalam
masa satu bulan dan berpuasa pada hari Isnin dan
Khamis, Insyaallah segala hajatnya akan dikabulkan
dan akan diberi keturunan.
ASH SHAMADU Artinya Tempat bergantung bagi
semua makhlukNya.
KHASIATNYA: Untuk memohon apa saja yang
dihajatkan. Dibacakan sebanyak 313 kali dalam waktu
tiga hari (disertai puasa selama tiga hari
juga),Insyaallah akan dikabulkan segala macam
hajatnya.
AL QAADIRU Artinya Maha Kuasa atas segala
sesuatu.
KHASIATNYA: Apabila dibaca sebanyak 200 kali
setelah melaksanakan sembahyang sunat dua rakaat
ketika dalam keadaan dha’ir, Insyaallah akan
mendapat kekuatan.
AL MUQTADIRU Artinya Yang Sangat Kuasa.
KHASIATNYA: Apabila dibaca 100 kali setelah
bangun tidur, Insyaallah ia akan mendapat hidayah
dan petunjuk dari Allah s.w.t.
AL MUQADDIMU Artinya Zat yang mendahulukan.
KHASIATNYA: Untuk menyegarakan apa yang
diinginkan, dibaca setiap hari sebanyak 184 kali pasti
dengan cepat tercapai apa yang diinginkannya dan
barangsiapa yang mewiridkan / membacakan ketika
masuk kemedan perang, Insyaallah tidak akan
mendapat kemudhratan.
AL MUAKHHIRU Artinya Zat yang mengakhirkan.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang membacanya
tiap-tiap hari sebanyak 300 kali atau lebih, Insyaallah
akan dibukakan pintu taufiq dan taubat baginya.
AL AWWALU Artinya Yang terdahulu dengan
tiada permulaan.
KHASIATNYA: Untuk mendatangkan hajat, dibaca
setiap hari sebanyak 37 kali, Insyaallah akan
dikabulkan hajatnya.
AL AKHIIRU Artinya Yang kemudian dan tiada
berkesudahan.
KHASIATNYA: Apabila dibaca setiap selesai
sembahyang Isyak sebanyak 1000 kali, Insyaallah
hatinya akan bersih dan bertambah kebaikan diakhir
umurnya.
AZH ZHAHIIRU Artinya Maha Nyata.
KHASIATNYA: Agar terbukanya segala ilmu,
dibaca setiap ba’da sembahyang fardu sebanyak 1106
kali dalam masa satu bulan, pasti akan mendapat
ilmu-ilmu yang jarang dimiliki oleh orang biasa.
AL BAATHINU Artinya Zat yang Maha Ghaib.
KHASIATNYA: Untuk ilmu yang jarang dimiliki
oleh manusia baisa, dibaca setiap ba’da sembahyang
fardu lima waktu sebanyak 30 kali, pasti akan
dikabulkan ilmu-ilmu yamg jarang dimiliki oleh
manusia.
AL WAALIYY Artinya Maha menguasai dan
mengurus semua urusan makhlukNya.
KHASIATNYA: Agar terbuka hatinya, dibaca
setiap pagi dan petang sebanyak-banyaknya, pasti
hatinya akan terbuka atau futuh.
AL MUTA’AALII Artinya Yang Maha Tinggi.
KHASIATNYA: Apabila dibaca tiap-tiap hari siang
atau malam sebanyak 541 kali, Insyaallah ia akan
mendapat hasil yang baik dan mendapat darjat yang
lebih tinggi.
ALBARRU Artinya Yang Maha Berbuat Baik.
KHASIATNYA: Untuk memudahkan apa saja yang
diinginkannya, dengan dibaca sebanyak-banyaknya.
AT TAWWAABU Artinya Maha Menerima Taubat.
KHASIATNYA: Untuk mengembalikan kejalan
yang lurus, dibaca setiap saat, Insyaallah akan
berhasil segala apa yang diinginkan.
AL MUNTAQIMU Artinya Zat yang berhak membalas
setiap perbuatan dosa dengan azabNya.
KHASIATNYA: Untuk menolak perbuatan aniaya
dari orang zalim, dibacanya sesuadah sembahyang
fardu lima waktu sebanyak-banyaknya.
AL ‘AFUWWU Artinya Yang memberi maaf.
KHASIATNYA: Baca sebanyak-banyaknya setiap
saat supaya disenangi manusia yang kenal padanya.
AL MAALIKUL MULKI Artinya Zat yang
mempunyai kekuasaan.
KHASIATNYA: Untuk mengawetkan pekerjaan
atau mempertahankan jabatan atau kedudukannya,
dibaca setelah selesai sembahyang fardu lima waktu
ditengah malam sebanyak 212 kali, Insyaallah akan
dijaga dari penjahat yang hasad padanya dalam hal
pekerjaan, jabatan atau kedudukan.
DZUL JALAALI wal IKRAAMI Artinya Zat yang
mempunyai Ketinggian Kemuliaan yang Sempurna.
KHASIATNYA: Untuk mendatangkan hajat, dibaca
setiap hari sebanyak 65 kali dalam masa satu bulan,
Insyaallah akan dipenuhi segala hajatnya.
AL MUQSITHU Artinya Yang sangat Adil.
KHASIATNYA: Apabila dibaca 209 kali atau lebih,
Insyaallah akan terpelihara dari was-was syaitan
laknatullah dalam ibadah.
AL JAAMI’U Artinya Yang Mengumpulkan.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang membacanya
tiap-tiap hari sebanyak 300 kali, Insyaallah akan
dikumpulkan segala maksudnya.
AL GHANIYYU Artinya Yang Maha Kaya.
KHASIATNYA: Apabila dibacakan pada orang
yang sakit atau mendapat bala dirinya dan orang lain
sebanyak 1060 kali, Insyaallah akan segera sembuh
dari pemyakitnya.
AL MUGHNII Artinya Zat yang memberi
kekayaan.
KHASIATNYA: Apabila dibaca pada tiap-tiap hari
sebanyak 1000 kali, Insyaallah akan memjadi kaya
berkat kurniaan Allah s.w.t.
AL MAANI ‘ U Artinya Yang menolak bahaya dan
lain-lain.
KHASIATNYA: Untuk menolak perlakuan orang
jahat dan orang zalim. dibacakan setiap ba’da
sembahyang sunat Subuh (sebelum fardu Subuh)
sebanyak 161 kali, Insyaallah akan selamat dari
perbuatan mereka itu.
ADH DHAARU Artinya Yang menyampaikan
mudharat.
KHASIATNYA: Untuk menyembuhkan penyakit
(yang bertahun-tahun tidak dapat disembuhkan)
asma ini dibaca setiap hari sebamyak 1001 kali,
Insyaallah dengan izin dan kehendak Allah s.w.t.
penyakit tersebut akan segera sembuh.
AN NAAFI ‘ U Artinya Yang memberi manfaat.
KHASIATNYA: Untuk menyembuhkan penyaklit
dan menghilangkan kesusahan, asma ini dibaca setiap
hari, Insyaallah akan berhasil. Juga barangsiapa yang
berzikir dengan hati ketika jimak dengan isterinya,
Insyaallah isterinya itu akan menaruh belas kasihan
yang sangat dalam dan akan diberi anak yang soleh.
AN NUURU Artinya Yang menerangi.
KHASIATNYA: Apabila dibaca pada tiap-tiap hari
siang atau malam, Insyaallah akan diterangkan
hatinya dan anggotanya.
AL BADII ‘ U Artinya Yang menciptakan yang
belum wujud sebelumnya.
KHASIATNYA: Untuk tercapai apa yang telah
direncanakannya asma ini dibaca setiap ba’da
sembahyang fardu sebanyak 500 kali, pasti akan
berjaya apa yang direncanakan.
AL BAAQII Artinya Maha Kekal.
KHASIATNYA: Untuk mengawtkan pekerjaan atas
usahanya, baca asma ini setiap saat banyak-banyak,
pasti pekerjaannya awet (kekal), jauh dari kerugian
dan kejatuhan jumlah, Insyaallah.
AL WAARITSU Artinya Yang kembali kepadaNya
sekali makhluk.
KHASIATNYA: Asma ini untuk memajukan usaha
apabila dibaca setiap malam sebanyak 707 kali,
Insyaallah usaha akan maju.
AR RASYIIDU Artinya Yang Memberi Petunjuk.
KHASIATNYA: Untuk menambah kecerdasan
berfikir, asma ini dibaca setiap pagi dan petang.
AS SABUURU Artinya Sangat Sabar.
KHASIATNYA: Barangsiapa yang berzikir
sebanyak 100 kali pada tiap-tiap hari sebelum tebit
matahari, Insyaallah ia tidak akan dapat bala pada
hari itu, juga untuk membangun jiwa besar dan sabar
dalam menghadapi segala urusan asma ini dibaca
setiap saat terutama dalam menghadapi segala
kesulitan masalah apa saja, pasti segala urusan akan
berhasil dengan baik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s