Monthly Archives: February 2011

Pengasihan Surat Yusuf as

Mahabbah diambil dari Q.S Yusuf 4 ini tergolong ampuh. Sudah beberapa rekan yang membuktikan keampuhan ayat ini :

Continue reading

Advertisements

Doa Nurun Nubuwwah

Doa Nurun Nubuwwah di katakan memiliki khasiat yang banyak sekali dan sangat menakjubkan terhadap siapa yang suka membaca dan mengamalkannya dengan ikhlas hati benar-benar kerana Allah.

Di riwayatkan , bahawa Rasulullah SAW bersabda setelah solat Subuh ketika duduk-duduk bersama para sahabat di Masjidil Haram, tiba-tiba datanglah Malaikat Jibril a.s. membawa doa Nurun Nubuwwah, seraya berkata : ”Wahai Rasulullah, aku telah di utus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan doa ini kepadamu / Rasulullah”. Selanjutnya beliau bersabda :”Doa Nurun Nubuwwah ini banyak sekali faedahnya bila di baca dan diamalkan. Dan apabila tidak dapat membaca atau tidak hafal, maka cukuplah ditulis, kemudian tulisan tersebut disimpan dalam rumah, maka Allah akan senantiasa memberikan perlindungan kepada penghuni rumah itu dari sihir / tenung atau penyakit. Continue reading

UANG ASMA’

merupakan sebuah sarana yang sifatnya ” membantu/ mendampingi ” usaha anda dalam hal kerejekian. Misalnya untuk penglaris usaha, melamar pekerjaan serta untuk memperlancar penarikan rejeki anda agar mengalir deras dan halal melalui jalan usaha/ pekerjaan yang anda geluti. Continue reading

AZIMAT KEWIBAWAAN – TOLAK SEGALA BAHAYA

KEWIBAWAAN – TOLAK SEGALA BAHAYA – PENGASIHAN – PENGLARISAN

Puasa pada hari kamis – setelah berbuka menulis azimat diatas pada kertas putih polos dengan tinta warna hitam. Setelah sholat Isya` baca sholawat sebanyak-banyaknya dan sebelumnya sholat hajad 2 roka’aat, azimat dipegang sambil baca sholawat.

Azimat TOLAK JIN

Ditulis dan diletakkan pada rumah/pekarangan/dipakai Insya Allah aman dari gangguan jin.

AZIMAT NABI YUSUF

AZIMAT NABI YUSUF

KHASIAT & KEGUNAAN :

Barang siapa yang membawa-bawanya, maka jika ia laki-laki Insya-Allah akan dicintai oleh para perempuan dan jika ia perempuan maka Insya-Allah akan dicintai oleh para laki-laki. Juga Insya-Allah akan disayangi, disukai, ditaati, diterima dan ditanggapi oleh banyak orang.

ASMA’ JABARUT

Penjelasan Asma’ jabarut sangat terbatas sekali dan hanya ada di dalam kitab Jawahirul Khomsi, di dalam kitab tsb Syeikh Al-imam Al-Allamah Al-Hamam Sayyyid Muhammad bin Khotiruddin bin Bayazid bin Khowajah hanya menyebutkan “ Tiap tiap Sufi selalu mengamalkan Asma’ ini karena dgn mengamalkan Asma’ ini orang tersebut akan di sifati oleh sifat-sifatnya Alloh dan orang tersebut tidak akan terkena dengan Hizib,Qosam,Do’a Syar ( jelek ), tolasim ( Jenis ilmu yang di kembangkan oleh bani isroil),Azimat ,Quyud ( ikatan-ikatan sejenis ilmu sihir ),Ilmu sihir,Ilmu Mahabbah, di riwayatkan bahwa seorang waliyyulloh waliyyah Robiyatul A’dawiyyah terhizab dari ilmu mahabbahnya seorang waliyulloh Al-Imam Hasan Basri berkat wasilahnya Asma’ ini, Inilah Asma’ Jabarut yang di maksud :

ALLOHUMMA YA NURU TANAWWARTA BINNURI WANNURU FI NURI NURIKA YA NURU, YA ‘AZIJU TA’AZZAJTA BIL IZZATI WAL IZZATU FI IZZATI IZZATIKA YA A’ZIJU, YA JALILU TAJALLALTA BIL JALALI WALJALALU FI JALALI JALALIKA YAJALILU, YA WAHIDU TAWAHHADTA BIL WAHDANIYYATI WAL WAHDANIYYATU FI WAHDANIYYATI WAHDANIYYATIKA YA WAHIDU, YA FARDU TAFARRODTA BIL FARDANIYYATI WAL FARDANIYYATU FI FARDANIYYATIKA YA FARDU, YA JAMILU TAJAMMALTA BIL JAMALI WALJAMALU FI JAMALI JAMALIKA YA JAMILU, YA A’DZIMU TAA’DZOMTA BIL A’DZOMATI WAL A’DZOMATU FI ADZOMATI ADZOMATIKA YA ADZIMU, YA KABIRU TAKABBARTA BIL KIBRIYAI WAL KIBRIYAU FI KIBRIYAI KIBRIYAIKA YA KABIRU, YA SALAMU TASALLAMTA BI SALAMI WAS SALAMU FI SALAMI SALAMIKA YA SALAMU YA SAMI’U TASAMMA’TA BIS SAM’I WAS SAM’U FI SAM’I SAM’IKA YA SAMI’U YA MUJIBU YA ALLOHU YA AZIJU YA MAN LA ILAHA ILLA HUWA ALAIHI TAWAKKALTU WA ILAIHIL MASIRU YA QUDDUSU AS ALUKA AN TUSOLLIYA ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA A’LA ALI SAYYIDINA MUHAMMAD WA ANTAGFIROLI DZUNUBI WA TARHAMNI WA TATUBU ‘ALAYYA WA AN TAQDIYA HAJATI  WA TAKFINI MUHIMMATI WA TASTAJIBA DA’WATI WA TAQBALA IBADATI BI ROHMATIKA YA ARHAMAR ROHIMIN.

Asma’ di atas di baca 7x dimana mana terdesak oleh sesuatu, serta didawamkan Ba’da shubuh dan asar 3x.